Szymborska nienawiść przyszpiliła.

Z nienawiścią noblistka się rozprawiła.

Ale na chwilę, na chwilę to uczyniła.

 

Nienawiść rządzi, króluje, dobrze się czuje.

Wśród nas, z nami, między nami harcuje.

 

Czy to wojna, straszna wojna. Domowa przemoc.

Czy to hejt, czy mobbing. Naprawdę niemoc?

 

Namówcie do zdecydowanej zmiany postępowania!

Przemówcie do sumień, do czynienia zła zaniechania!

 

Oto lista osób, które z “Nienawiścią” sobie poradziły,

a wskazać, jak pokonać nienawiść (lub jakie sieje spustoszenie), nie było ponad ich siły.

 

 

NAGRODZENI:

W 13. MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE HISTORYCZNO – LITERACKIM

 

 

kl. 7 – 8 I miejsce K u b a T e l e j SP Drzonowo (kl.8)

II miejsce A n n a W y s o c k a SP3 (kl.8)

III miejsce N e l a F e d a s z SP6 (kl.7)

 

kl. 4 – 6 wyróżnienie A n n a M e n t e l SP3 (kl.6)

 

 

W SZKOLNYM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

 

 

PLAKAT L e n a W i ę c k o w s k a 6a

D a v i d M a t y s c h o k 4d

 

QUIZ O l i w i a J a r e m a 7a

O s k a r J a r e m a 7a

 

FILM 1. ekipa W i k t o r i a S i e r g i e j 8b

H a n n a K o w a l k o w s k a 8b

 

2. ekipa J a k u b K o ł o d z i e j 8b

J a k u b S a r e c k i 8b

O s k a r G r z e l a k 8b

M a c i e j B l a c h o w s k i 8b

M a c i e j N a g i l u n 8b

 

Gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy za dobre chęci, za udział, za kreatywność.

Już czekamy na Waszą (oraz innych!) w kolejnym konkursie artystyczną aktywność.

 

Joanna Bogdańska

Agata Majewska

Agnieszka Jóźwicka

Urszula Sobczak