Uczniowie klasy 1a i 2a mieli zaszczyt gościć Panią Pedagog na lekcjach, która przeprowadziła zajęcia warsztatowe na temat : Tolerancji. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się co oznacza słowo tolerancja, jak szeroki wachlarz synonimów posiada, każdy z nas wypowiedział się jak rozumie to pojęcie, co to znaczy : Być tolerancyjnym. W czasie warsztatów poruszyliśmy temat niepełnosprawności w sferze fizycznej, jak i intelektualnej. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słuchali wypowiedzi Pani Pedagog. Aby choć przez chwilę poczuć namiastkę pewnych trudności jakie niesie ze sobą niepełnosprawność wykonaliśmy zadania, które okazały się dla nas ogromnym wyzwaniem jak np. zjedzenie jabłka bez pomocy rąk oraz z uszkodzonym zmysłem wzroku. Kolejnym ćwiczeniem jakie wykonaliśmy to, przejście kilkunastu metrów pokonując przeszkody mając uszkodzony wzrok, ale przy wsparciu przewodnika.

Z zajęć tych zapamiętaliśmy cenne wiadomości, że tolerancja to przede wszystkim szacunek, życzliwość, pomoc, akceptacja, zrozumienie i wreszcie okazanie serca.

Dziękujemy za tak pouczające warsztaty.

Renata Adamiak, Magda Jarnicka, Anna Gawrońska