W ubiegły piątek ostatnia grupa uczniów naszej szkoły została przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy. Przez trzy miesiące spotykaliśmy się z ratownikami kołobrzeskiej Grupy SGR „Paramedic”, którzy uświadamiali nas o konieczności reagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób potrzebujących pomocy. Profesjonalnie i rzeczowo przekazywali nam informacje i pokazywali na fantomach zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz sposób działania defibrylatora  AED.  Prawie pół tysiąca uczniów klas 4-8 zapoznało się podstawami udzielania pierwszej pomocy!

Dziękujemy!!!