Hej, mocium panie Rejencie, mój permanentny wrogu,
Nie waż się przekroczyć mego domu-zamku progu!

Niech się dzieje wola Nieba, Cześniku,
Ty od wielu lat mój sąsiedzie -zbójniku!

Drodzy szlachcice … panowie szlachetni,
Ja, Papkin, mówię – nie bądźcie w zachowaniu tacy szpetni!

W różne role się wcielili z siódmej d uczniowie,
dzięki nim “Zemsta” w scenkach nie stanęła na głowie.

VIId i U.S.