BIGOS, czyli Bardzo Interesująca Gazetka o Szkole to pismo wydawane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka nr 6 w Kołobrzegu. 
Zapraszamy wszystkich do lektury i wspólnego tworzenia następnych numerów naszego pisma.
Gazetkę sprzedają uczniowie na przerwach, stoisko na I piętrze szkoły na głównym holu. 

 

redakcja BIGOS