Zachęcamy uczniów do aktywnego włączenia się w kreatywne obchody Dnia Wody i Ochrony Wód Bałtyku!

 

 

W dniu 21.03.2023r. odbędzie się Turniej Wiedzy z zakresu życia i ukształtowania Bałtyku. Turniej dla uczniów klas VII (każda klasa zgłasza jedną lub dwie drużyny 3-osobowe, które będą ją reprezentowały)

 

21 .03.2023r. o godz. 11.30 i 12.30 w sali 124, chętni uczniowie klas IV i V, rozwiążą konkursową krzyżówkę

 

,, Bez wody nie ma życia”-to hasło konkursu literackiego. Zadaniem jest napisanie wiersza (około 12 wersów) i dostarczenie go do 21.03.2023r. -sala 124.

Konkurs dedykowany jest uczniom klas IV-VIII

 

Różnorodność biologiczna-konkurs plastyczny dla uczniów klas VI I VII. Konkurs polega  na wykonaniu modelu 3D (forma przestrzenna) dowolnego mieszkańca Bałtyku (np. foka, morświn, ryby) wraz z ich nazwą gatunkową. Modele prosimy dostarczyć do 20.03.2023r. sala 124

 

Konkurs -Komiks pt. ,,Przygody Mieszkańców Bałtyku”. Do udziału zachęcamy uczniów klas IV-VIII. Format pracy A3. Prace składamy do 21.03.2023r.

 

 

Chętnych uczniów do udziału w powyższych formach konkursowych, zapraszamy do zgłaszenia  się w dniach od 06.03-10.03.2023r. do nauczycieli:

 

I.Kopczyńskiej-Maj, M. Budziszewskiej, M. Kowalczyk