ZAŚWIADCZENIA OKE Z WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY BĘDĄ DO ODBIORU W SEKRETARIACE SZKOŁY W DNIU 03 LIPCA 2024 R.

 

ü  UCZNIOWIE OBDIERAJĄ ZAŚWIADCZENIA PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

W PRZYPADKU ODBIORU ZAŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAŚWIADCZENIE BĘDZIE WYDANE PO OKAZANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI.