ZAŚWIADCZENIA OKE Z WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY BĘDĄ DO ODBIORU       W SEKRETARIACE SZKOŁY W DNIU 06 LIPCA 2023 R. WG. PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

 

1.      VIII A – 8.00 – 08.30

2.      VIII B – 8.30 – 9.00

3.      VIII C – 9.00 – 9.30

4.      VIII D – 9.30 – 10.00

5.      VIII F – 10.00 – 10.30

 

ü  UCZNIOWIE OBDIERAJĄ ZAŚWIADCZENIA PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.   

ü  W PRZYPADKU ODBIORU ZAŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO ZAŚWIADCZENIE BĘDZIE WYDANE PO OKAZANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI.