ZAŚWIADCZENIA Z WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY BĘDĄ DO ODBIORU W SEKRETARCIACE SZKOŁY W DNIU 08 LIPCA 2022 R. W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00.

UCZNIOWIE OBDIERAJĄ ZAŚWIADCZENIA PO OKAZANIU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.