Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. Nasza szkoła również włączyła się w obchody . Uczniowie wysłuchali opowiadania „Dwa ptaszki”

w wersji Teatrzyku Kamishibai.

Zalety głośnego czytania:

1. Buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem.

2. Tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa.

3. Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.

4. Przynosi ogromną wiedzę ogólną; rozbudowuje słownictwo.

5. Uczy myślenia, pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie.

6. Daje kontakt z bogactwem doświadczeń niemożliwych do zdobycia samemu.

7. Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.

8. Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.

9. Uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne.

10. Buduje samouznanie – dziecko czuje się ważne, kochane i coraz bardziej kompetentne.

11. Ułatwia samodzielne czytanie, daje podwaliny pod sukces w mówieniu i czytaniu.

12. Chroni przed uzależnieniem od telewizji.

13. Uczy rozwiązywania problemów i konfliktów.

14. Kształtuje nawyk czytania na całe życie.

15. Jest najlepszą inwestycją w pomyślną przyszłość dziecka.

Czytajmy wspólnie.Nie tylko w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania.

Działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0