Uczniowie klasy 8c i 8d odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostało zorganizowane przy współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Kołobrzegu. Głównym celem było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także przygotowanie ich w sposób teoretyczny i praktyczny do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w szkoleniu ćwicząc wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej tzw. bezpiecznej, postępowanie w przypadku złamań zamkniętych i otwartych, zranień czy oparzeń. Szkolenie zostało zakończone certyfikatem uczestnictwa.
Magdalena Jarnicka