W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klasy ósmej, którego organizatorem był Rejonowy Oddział PCK w Kołobrzegu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez kwalifikowanego instruktora pierwszej pomocy PCK i obejmowało wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie utrwalili wiedzę o tym jak zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, właściwie postępować przy zadławieniu czy innych stanach nagłych.

Pamiętajmy, że od szybkości naszej reakcji może zależeć czyjeś życie.

 

Magdalena Jarnicka