Dziś obchodzimy 82 rocznicę wybuchu jednego z największych konfliktów zbrojonych w historii.
Nasi uczniowie reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym, wzięli udział w spotkaniu patriotycznym pod Pomnikiem „Poległym w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945r.”
Opiekun:Joanna Skicińska