SZANOWNI RODZICE !

 

W dniu 11.03.2024 r. zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

W terminie do 15.03.2024 r. proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej.

 

Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem z listy przyjętych !!!