SZANOWNI RODZICE !

 

W dniu 27.03.2023 r. zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

W terminie do 31.03.2023 r. proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej.

Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem z listy przyjętych !!!

potwierdzenie_woli