SZANOWNI RODZICE !

W dniu 04.04.2022 r. w szkole zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I na rok szkolny 2022/2023.

W terminie do 08.04.2022 r. proszę o potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do I klasy szkoły podstawowej.

Brak potwierdzenia będzie skutkował skreśleniem z listy przyjętych !!!