Na to pytanie szukali odpowiedzi uczniowie z klasy III „b”. Już kolejny raz uczestniczyli oni w zajęciach chemicznych prowadzonych przez panią Edytę Kujawę w ramach projektu „Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko – niemieckich szkól w czasach COVID 19”. Tym razem trzecioklasiści postanowili poznać skład powietrza, którym oddychamy. Na początku były zajęcia w grupach, budowaliśmy cząsteczki tlenu, a następnie doświadczenie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium „Empiriusz”.

Dzieci uważnie obserwowały jego przebieg na ekranie interaktywnym oraz notowali obserwacje w Karcie Laboratoryjnej. Na koniec wspólnie wykonaliśmy test podsumowujący, który zaliczyliśmy celująco!

                                                                          Mariola Polak