Uczniowie klasy 3c przygotowali w tym roku szkolnym swój pierwszy projekt „Polskie parki narodowe”

Dzieci po otrzymaniu tematu zadania, podzielone na małe zespoły musiały same zaplanować jak zdobyć potrzebne materiały i informacje oraz gdzie ich szukać. Zasięgały informacji w książkach, albumach, Internecie… Następnie łączyły je ze sobą, samodzielnie wykonując różnorodne plansze, albumy, rysunki i ilustracje. Wykorzystywały przy tym również zdjęcia i okazy naturalne. Miały możliwość uczenia się poprzez działanie.

Niełatwe okazało się zaprezentowanie swojej wiedzy na forum klasy. Uczniowie pokonywali swoją nieśmiałość, rozwijali umiejętność wypowiadania się i argumentowania.

Następnie wykorzystując wcześniej przygotowane ilustracje, zdjęcia, rysunki pracując w grupach wykonały bardzo ciekawe, oryginalne plakaty dotyczące parków narodowych w Polsce.

Praca w grupach okazała się niezwykle ciekawa!

Elżbieta Kociela