Uczniowie chętnie zaangażowali się w pracę przedstawiając na lekcjach bardzo ciekawe i pouczające wiadomość na temat wybranych parków narodowych.
Zarówno praca indywidualna, jak i grupowa okazały się cennym doświadczeniem, które uczniowie z pewnością wykorzystają w przyszłości.
K.Michalska, P.Rosołowska