SZANOWNI RODZICE !

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 7/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg  z dnia 19 stycznia 2022 r. w dniach 07.03.2022 r. – 25.03.2022 r. rozpoczyna się nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

 

  • Zapisu można dokonać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 73 do 143.

 

  • Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej informacji w dniu o4.04.2022 r.

 

  • W dniach 04.2022 r. – 08.04.2022 r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli w sekretariacie szkoły. Brak potwierdzenie będzie skutkował skreśleniem z listy dzieci przyjętych !!!

 

  • Lista kandydatów przyjętych zostanie podana do publicznej informacji w dniu 15.04.2022 r.

 

Druk podania dostępny jest w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej www.sp6.kolobrzeg.pl w zakładce Strefa Rodzica SP6.

 

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa, prosimy o podanie informacji osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 94 35 231 21.