Rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy SP6 w Kołobrzegu na rok szkolny 2024/2025

Drodzy Rodzice informujemy, że od 26 lutego 2024 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.
Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis:
   https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg

Zapraszamy Państwa na wskazaną stronę, na której 19.02.2024 r. zostanie zamieszczona oferta
edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.

Serdecznie zapraszamy