Drodzy Rodzice informujemy, że od 28 lutego 2022 r. rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis:

 

Witryna kandydata – Aktualności (vulcan.net.pl)

Zapraszamy Państwa na wskazaną stronę, na której została zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi.

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie Miasta –  Portal – UM Kołobrzeg (i-kolobrzeg.pl) w zakładce Mieszkaniec/Edukacja.

 

WAŻNE!

 

  1. Zgłaszanie kandydatówprzez rodziców / opiekunów prawnych do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie do 14 marca 2022 r., do godz. 14.00.
  2. Rodzice / opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówkiedukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  4. Do wniosku rodzice (opiekunowie prawni) dołączają dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
  5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 28.03.2022 r. godz. 12.00 do 01.04.2022 r. godz. 14.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego”  na „ przyjętego”.

 

Serdecznie zapraszamy

Informacja Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych

 

UCHWAŁA NR IV_45_19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg