Drodzy Rodzice informujemy, że w dniach 13-20 kwietnia 2021 r. rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka wolne są jeszcze miejsca w grupie 6 latków.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis:

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Wygenerowany z systemu wniosek należy przekazać do placówki I wyboru wraz z wymaganymi dokumentami.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 29.04.2021 r. o godz. 12.00.

Przypominamy rodzicom o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 29.04.2021 r. od godz. 12.00 do 30.04.2021 r. do godz.15.00. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przyjęcia przez rodzica zmienia się status kandydata z „zakwalifikowanego”  na „ przyjętego”. 

Publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 04.05.2021 r.  o godz. 12.00.

Serdecznie zapraszamy