O godzinie 16.00 przy pomniku Walk o Kołobrzeg w 83 rocznice wybuchu II wojny światowej…