W dniu 23.03.2022 został rozstrzygnięty konkurs pt. „Moje ferie w obiektywie” ogłoszony w ramach akcji Bezpieczne
Ferie 2022. Celem głównym konkursu było wzmocnienie świadomości uczestników w zakresie kształtowania własnego
zdrowia w kontekście aktywności fizycznej. Zadanie konkursowe polegało na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego
aktywny i bezpieczny wypoczynek podczas ferii zimowych i przesłaniu go do Organizatora konkursu wraz
z niezbędnymi załącznikami.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: I – 5-10 lat, II – 11-15 lat. Oceniono
łącznie 204 zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne.
W pierwszej kategorii wiekowej (5-10 lat) ocenionych zostało 127 prac konkursowych.

Wśród nagrodzonych I miejsce zdobył uczeń  Bartosz Rokitowski, 8 lat, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu – „Narciarz znad morza w baśniowej krainie śniegu”

Wyróżnienie otrzymała Zofia Jakimiec, 6 lat, Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu.

Serdecznie gratulujemy!!!