Na to pytanie odpowiadali sobie uczniowie klasy II „b” podczas zajęć edubal. Zadaniem drugoklasistów było jak najszybsze pokonanie toru przeszkód, wylosowanie jednego słowa, szybkie przeczytanie go oraz bieg w kierunku koszy z kolorowymi piłkami i wybranie piłki w kolorze żółtym, jeśli wyraz był rzeczownikiem lub piłki w kolorze zielonym, jeśli odczytane słowo było czasownikiem. Wszyscy uczniowie bardzo się starali, aby dobrze wykonać powierzone im zadanie, współpracowali ze sobą i wzajemnie się dopingowali. Na koniec wszyscy razem sprawdziliśmy, czy wylosowane wyrazy były prawidłowo dopasowane do grup z podanymi częściami mowy.

Kolejny już raz korzystając z piłek edukacyjnych „Edubal” realizowaliśmy treści nauczania w atrakcyjny dla dzieci sposób i zaspokajając ich potrzebę aktywności ruchowej.

Mariola Polak