Dziękujęmy Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg Annie Mieczkowskiej, za słowa wsparcia i słodki poczęstunek podczas egzaminów ósmoklasisty!!!