Najmłodsi uczniowie naszej świetlicy szkolnej uczestniczyli w zajęciach warsztatowych  z cyklu „Stop agresji i przemocy”, które prowadzone były przez pedagogów i psychologa. Zajęcia miały na celu upowszechnienie wiedzy o właściwych zachowaniach i sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co pozwala na zmniejszenie wśród dzieci zachowań agresywnych.
Z zaciekawieniem obejrzeli prezentację pokazującą niewłaściwe zachowania. Wspólnie kreśliły sylwetkę agresora jako tchórza. Nikogo nie trzeba było przekonywać, że taka postawa nie jest dobra- na znak sprzeciwu pierwszaki wykonały wspólny plakat „STOP agresji i przemocy”.

Renata Adamiak

Marta Aleksandrowicz

Klaudyna Bujak