Uczniowie sprawdzają jak dorośli tabliczkę mnożenia znają, radośnie tabliczki szczęścia wypełniają i ciekawe przemyślenia mają!