Dziś uczestniczyliśmy w kolejnym szkoleniu z tutoringu. Tym razem poświęcone było ustalaniu celów, monitorowaniu i ewaluacji. Praca tutora to nie tylko indywidualne spotkania i rozmowy z uczniem, ale także określanie ich celu z uwzględnieniem mocnych stron podopiecznego. Bieżące monitorowanie jest bardzo istotne, by na stale kontrolować przebieg współpracy. Dużo wiedzy I pozytywnych emocji!