W miniony piątek uczniowie z klasy III „b” po raz kolejny uczestniczyli w zajęciach chemicznych prowadzonych przez panią Edytę Kujawę w ramach projektu Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko – niemieckich szkól w czasach COVID 19.
Tym razem braliśmy udział w doświadczeniu „Badanie właściwości tlenku węgla(IV)”. Na początku podobne doświadczenie wykonaliśmy w realu, a później to doświadczenie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Empiriusz. Jedna z uczennic z klasy siódmej korzystając z gogli oraz kontrolerów, zgodnie z instrukcją czytaną przez dzieci przeprowadziła wybrane doświadczenie. Trzecioklasiści uważnie obserwowali jego przebieg na ekranie interaktywnym oraz notowali obserwacje w Karcie Laboratoryjnej. Na koniec wspólnie wykonaliśmy test podsumowujący i wyciągnęliśmy wnioski.
Była również możliwość przymierzenia wirtualnych gogli, które bardzo się uczniom podobały. Dziękujemy za nową wiedzę i nowe umiejętności, które na pewno przydadzą się w przyszłości.


Mariola Polak