Wszyscy wiemy jak ważna jest troska o własne zdrowie. W ramach działań profilaktycznych podejmujemy się szeregu różnorodnych inicjatyw by podkreślać ważność dbania o siebie, o higienę, zwracać uwagę na to co jemy.
Turniej wiedzy był zwieńczeniem naszych inicjatyw i jednocześnie sprawdzeniem wiedzy naszych uczniów.
Rebusy…zagadki…przeróżne konkurencje były fantastyczną zabawą integrującą zespoły klasowe i pokazującą ich szeroką wiedzę.

Koordynatorzy:
Renata Adamiak
Marta Aleksandrowicz
Klaudyna Bujak