Nauczyciele naszej szkoły biorą udział w szkoleniu z tutoringu.
Ta metoda indywidualnej pracy z uczniem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a my właśnie w tym zakresie nabieramy wiedzy i umiejętności. Pod okiem fachowców z całej Polski uczymy się, jak być dla naszych podopiecznych mentorem, coachem i wsparciem, jak wskazywać uczniom ich mocne strony i rozwijać umiejętności.