Wczorajszy i dzisiejszy dzień upłynął naszym szkolnym przedstawicielom na zajęciach sportowych, plastycznych i muzycznych w towarzystwie uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie “Legends and Myths on the board” 🇮🇹🇵🇱🇵🇹🇹🇷🇭🇷

Uczestnicy przedstawiali także przygotowane wcześniej prezentacje o wybranej legendzie z danego państwa, a następnie sprawdzali jej wzajemne zrozumienie podczas gry Kahoot. Na zaproszenie władz miejskich wszyscy uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z prezydentem miasta.