W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających na świetlicy, przy zapisie na zajęcia świetlicowe wprowadza się obowiązkowe potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców w zakładzie pracy/ firmie. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ wraz z wypełnionym zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz upoważnieniem do odbioru dziecka.
Kompletne dokumenty składa w sekretariacie szkoły.
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, druk zaświadczenia oraz  upoważnienie do odbioru dziecka znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce “Świetlica szkolna” – “Dokumenty”.