Ważne informacje:

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15A, pokój nr 8.
Tel. 94 35 523 90

oraz
Punk Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, który mieści się w budynku Centrum Sprawwazne Społecznych przy ulicy Okopowej 15A,
tel.: 94 71 36 145.
Czynnym w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godzinach: 16.00 – 18.00

  • Poniedziałek: radca prawny – Aleksander Bolko,
  • Wtorek: psycholog – Jacek Pawłowski,
  • Środa: pracownik socjalny – Renata Więzowska,
  • Czwartek: terapeuta uzależnień – Katarzyna Strojek.

Filie Punktu Konsultacyjnego:

  • Dyżury pełni Małgorzata Maj

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Poznańska 9: wtorek: 16.00 – 18.00
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Lwowska 7: środa 15.00 – 17.00

Renata Adamiak- pedagog