Uczniowie klasy 2a z wielką radością uczestniczyli w zajęciach z edukacji muzycznej prowadzonych przez Panią Martę Romaniuk. W ramach realizacji projektu „Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko – niemieckich szkół w czasach COVID 19”, Pani Marta kilkakrotnie gościła w naszej klasie i odkrywała przed dziećmi piękno muzyki oraz naukę gry na dzwonkach chromatycznych.
Dziękujemy 😊
Marta Romaniuk, Magda Jarnicka