Zapraszamy uczniów klas piątych i szóstych

do udziału w wymianie ze szkołą partnerską Grundschule im Panketal w Berlinie.

Berlin- Tradycje Bożego Narodzenia

Termin: 12-15.grudnia 2022

Koszt: 100Euro /koszt programu i wyżywienia/ i 100zł /transport i ubezpieczenie/

Program:

Zwiedzanie najciekawszych jarmarków bożonarodzeniowych Berlina, m.in.

przy Alexanderplatz, przy Potsdamer Platz, w Charlottenburg

– aktywności zimowe na lodowisku i sztucznym stoku,

– udział w rewii świątecznej,

– spotkanie i działania plastyczne z uczniami szkoły partnerskiej,

– noclegi w szkole partnerskiej,

– obiady w plenerze.

Zgłoszenia przyjmują: p. Monika Dąbrowska- Piesik i p.Jolanta Łabińska