W minionym tygodniu klasa 2c uczestniczyła w warsztatach poprowadzonych przez panią pedagog szkolną. Temat warsztatów to „Zawody dawniej i dziś”.
Na początku zajęć dzieci wymieniły jakie cechy powinniśmy posiadać, aby wykonywać dany zawód. Pani pedagog zwróciła uwagę, że świat bardzo się zmienił. Przedstawiła zawody, które wykonywane były kilkadziesiąt lat temu. Był to między innymi: bednarz, pucybut, klikon, kołodziej, mleczarz zakładowy, lektor, budzik, łapacz pijawek, łapacz szczurów, cyrulik, płaczka. Uczniowie bardzo żywo reagowali na niektóre zawody!
Pani pedagog rozmawiała również z uczniami na temat „Po co ludzie pracują?”.
Następnie dzieci losowały nazwy współczesnych zawodów np. pilot, ogrodnik, nauczyciel i wymieniały cechy charakteru, jakie powinni mieć ludzie wykonujący dany zawód.
Na koniec warsztatów pani pedagog zaakcentowała, że ważna jest wytrwałość, umiejętność poradzenia sobie z porażką, kreatywność i satysfakcja z wykonywanego zajęcia. I chociaż do wyboru zawodu uczniowie mają jeszcze sporo czasu warto mieć marzenia i rozwijać swoje zainteresowania. 🙂👍
Renata Adamiak, Elżbieta Kociela