Czy prawo jest tylko dla dorosłych?

Czy dzieci mają prawo?

Czym jest prawo?

Jakie mamy prawa?

Czy zasady zabawy w chowanego, to już prawo, czy jeszcze nie?

Kiedy mówimy NIE ?

Na te i inne pytania, odpowiedziała klasie 2a, Pani pedagog.

Uczniowie w drodze dyskusji i wspólnych uzgodnień stworzyli wspólny regulamin PRAW DZIECKA.

R. Adamiak, A. Gawrońska