W bajce znajdziesz pouczenie,
o tym, co ma dla nas znaczenie.
W bajce morał znajdować
– wiedzieć, jak w życiu postępować.
W bajce jest opisane życie,
czyli wiesz, co i jak robić należycie.

W spółki z niecnymi nie wstępować,
nie oszukiwać, żeby nie żałować.
Nie nabierać się na puste komplementy, bo nie mówi ich książę w lisa zaklęty.
Nie wywyższać się, nie wyśmiewać,
by potem łzami się nie zalewać.

Szósta B narracyjne bajki prezentowała:
teksty Krasickiego i Brzechwy recytowała.

VIb i U.S.