Nie ma w szkole nas,
jednak "Zemsty" czas
wręcz narzuca nam
plakat wykonać dlań!

         VIIa i U.S.