zgłoszenie na obiady

 Nieuregulowane należności w ubiegłym roku szkolnym wiążą się z nie przyjęciem dziecka na obiady.
O przyjęciu dziecka na obiady będziemy informować e-mail, lub sms.
– 1.09.2021 BĘDZIEMY W SZKOLE.
– 2.09.2021 WYDANY BĘDZIE PIERWSZY OBIADEK
– IDENTYFIKATORY DLA DZIECI PRZYJĘTYCH NA OBIADY BĘDĄ PRZEKAZANE PRZEZ WYCHOWAWCÓW A WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONE  1.09. NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ.
DRUKI ZGŁOSZEŃ BĘDĄ OD 24.08 DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE.
LISTA ZGŁOSZEŃ NA OBIADY ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA DO DNIA 3 WRZEŚNIA.
PRZYJMUJEMY DZIECI Z KLAS PIERWSZYCH, KTÓRE ZAPISANE SĄ NA ŚWIETLICĘ.