Na posiedzeniu w dniu 20.09.2022 Rada Szkoły zatwierdziła zmiany w Statucie Szkoły i nowe zasady oceniania zachowania.

Zgodnie z Uchwałą, nowe zasady będą obowiązywały od dnia 26.09.2022r

Zasady oceniania dostępne są w zakładce Szkoła Podstawowa/Dokumenty szkolne/Kryteria ocen zachowania.